Z nimi współpracujemy:

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt technodydaktyczny


Projekty  współfinansowane  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownia komputerowa otrzymana z MEiN w ramach projektu: „Pracownie komputerowe Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego” oraz sprzęt technodydaktyczny otrzymany z MEiN w ramach projektu: „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminowania".