Z nimi współpracujemy:

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

O nas

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach zostało powołane 1 sierpnia 2000 r. jako samodzielna placówka realizująca potrzeby szkół, zakładów pracy, osób fizycznych Powiatu Białostockiego z możliwością świadczenia usług dla całej Polski i podmiotów zagranicznych.

W CKP w Łapach zajęcia praktyczne odbywają uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach w zawodach:

 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik budownictwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik mechanik
 • Technik elektrykZdawalność części praktycznej egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów ZSM Łapy w roku szkolnym 2011/2012 wyniosła:

 • w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 100,00%
 • w zawodzie technik pojazdów samochodowych - 93%
 • w pozostałych zawodach w danym roku nie było egzaminów zawodowych.


W CKP Łapy z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży działa ośrodek przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie