Z nimi współpracujemy:

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty i Akredytacje

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Centrum Kształcenia Praktycznego posiada następujące certyfikaty i akredytacje:

 • Akredytacja NR 4431/9/3/05 w zakresie następujących kursów:
  • Spawanie stali elektrodami otulonymi
  • Spawanie gazowe stali
  • Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)
  • Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych
  • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych
  • Podstawy obsługi komputera
  • Pomiar dydaktyczny z zakresu konstruowania zadań testowych
  • Prawo jazdy kategorii B
  • Prawo jazdy kategorii C
  • Sprzedawca
  • Szkolenie podstawowe pracowników w zakresie bhp
 • Atest Instytutu Spawalnictwa NR 457/2008 do szkolenia i egzaminowania spawaczy (...) w zakresie spawania:
  • gazowego (311)
  • łukowego elektrodą otuloną (111)
  • elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
  • elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141)
 • Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego NR 1954/ITS dla Stacji Kontroli Pojazdów
 • Upoważnienie NR 29/Z/2008 do zorganizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Program Nauczania NR 566/VI/2002 na kursach dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym