Z nimi współpracujemy:

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Rolnik

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie  rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą;
  • indywidualnych gospodarstwach rolnych lub rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

 

pobierz wymagane dokumenty:

podanie

kwestionariusz osobowy

skierowanie na badania


Aby pobrać zadania z części teoretycznej i praktycznej kliknij TUTAJ